زمان بارگزاری این صفحه: 10:50 PM UTC

نوشته هایی با برچسب مه آفرید امیر خسروی که بود و چه کرد

سرانجام دارایی های مه آفرید چه خواهد شد؟

مبلغ ۶۴۴ میلیارد تومان از دارایی مه آفرید امیر خسروی به عنوان جزای نقدی پرداخت شد که البته این مبلغ قبل از اعدام پرداخت شده بود .

عناوین ویژه