زمان بارگزاری این صفحه: 5:15 PM UTC

نوشته هایی با برچسب میثم عفتی

ثبت ایده عضو نظام مهندسی گیلان در انجمن مهندسین آمریکا

با توجه به رشد فزايندها تصادفات در راه‌هاي دو خطه برون‌شهري، در ايده پيشنهادي سعي شد به تحليل تصادفات در اين نوع از راه‌ها پرداخته شود که روش پيشنهادي قابل تعميم به راه‌هاي فرعي بين‌شهري نيز است.

عناوین ویژه