زمان بارگزاری این صفحه: 1:02 PM UTC

نوشته هایی با برچسب میدان نفتی

کشف میدان نفتی جدید در دریای خزر

استاندار مازندران گفت: سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر در عملیات حفاری اکتشافی خود در دریای خزر موفق به کشف منابع جدید هیدروکربنی و میادین نفتی در این دریا شده است.

میدان نفتی جدید دریای خزر

عناوین ویژه