زمان بارگزاری این صفحه: 11:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب میرزای رشتی

ماجرای تکفیر دانشمند توسط میرزای رشتی

روزی دانشمند درشت‌گویی که‌ نظرات‌ بزرگان فقه را با به کار بردن الفاظ ناشایسته رد می‌کرد، به منزل میرزا حبیب‌الله رشتی می‌رود، پس از‌ اینکه‌ یک فنجان قهوه می‌آشامد، میرزا به مستخدم خود‌ می‌گوید‌: فنجان را آب بکش!

عناوین ویژه