زمان بارگزاری این صفحه: 3:13 PM UTC

نوشته هایی با برچسب میرزا کوچک ، سر بریده

دو عکس تاریخی از سربریده میرزا کوچک خان

در حالی که میرزا بسیاری از یاران جنگلی خود را در مسیر از دست داده بود، در کوه‌های تالش گرفتار سرمازدگی شد و به دست یکی از عوامل سالار شجاع کشته و سرش بریده شد.

عناوین ویژه