زمان بارگزاری این صفحه: 7:08 AM UTC

نوشته هایی با برچسب میزان شهریه دانشگاه ازاد

میرزاده؛ شهریه دانشگاه آزاد تا مهر 94 افزایش نخواهد یافت

رییس دانشگاه آزاد اسلامی درجلسه هیات امنای استان گلستان و مازندران گفت: نرخ شهریه دانشگاه آزاد اسلامی تا مهر 94 افزایشی نخواهد داشت.

دانشگاه ازاد

عناوین ویژه