زمان بارگزاری این صفحه: 4:11 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ناصرالدین شاه

معاینه دندان ناصرالدین شاه/ عکس

صدای گیلان – دندانپزشکی و دندانسازی در ایران تا زمان ناصرالدین شاه قاجار به عنوان یک حرفه تخصصی مطرح نبود تا اینکه وی در سفر دوم خود به فرنگ اولین متخصص دندانپزشک و دندانساز را به ایران آورد.

عناوین ویژه