زمان بارگزاری این صفحه: 1:47 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ناصر بلباسی نانوای خوش ذوق رشتی

نان با طعم کتاب؛ ابتکار جالب نانوای رشتی در ترویج فرهنگ مطالعه

ناصر بلباسی نانوای خوش ذوقی است که تنها دغدغه اش برای مشتریان، آماده کردن نان سالم و با کیفیت نیست بلکه برای مشتریانش دغدغه دانایی دارد.

عناوین ویژه