زمان بارگزاری این صفحه: 9:25 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ناصر عاشوری نماینده شفت و فومن

حضورم در انتخابات آینده قطعی نیست

ناصر عاشوری، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی درباره حضورش در انتخابات مجلس دهم که در 7 اسفند94 برگزای می شود گفت؛ ممکن است در انتخابات آینده حضور نیابم.

عناوین ویژه