زمان بارگزاری این صفحه: 11:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب ناطق نوری: مهم ترین مشکل کنونی کشور، ابزار دموکراسی است

ناطق نوری: مهم ترین مشکل کنونی کشور، ابزار دموکراسی است

رئیس دوره های چهارم و پنجم مجلس با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل کنونی کشور، ابزار دموکراسی است گفت: دموکراسی ابزار می خواهد و ابزار آن هم اخلاق است و باید حزب داشته باشیم و بدون حزب نمی شود کاری کرد.

عناوین ویژه