زمان بارگزاری این صفحه: 12:23 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ناظر

عاشوری و کوچکی نژاد به عنوان ناظرین مجلس در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ گیلان انتخاب شدند.

صدای گیلان – مجلس شورای اسلامی ناظرین خود را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ها انتخاب کرد.

عاشوری و کوچکی نژاد

عناوین ویژه