زمان بارگزاری این صفحه: 3:17 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نامه اخیر ۴۷سناتور

حمایت ۲۵۰عضو مجلس نمایندگان آمریکا از نامه اخیر ۴۷سناتور

صدای گیلان – ۲۵۰ عضو مجلس نمایندگان آمریکا از نامه اخیر ۴۷سناتور حمایت کردند.

عناوین ویژه