زمان بارگزاری این صفحه: 8:41 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نام همسر امیر کبیر

همسر امیرکبیر/ عکس

صدای گیلان – عزت الدوله در اواخر عمر می‌گفت: یک موی گندیده آن بچه آشپز، می‌ارزید به تمام هیکل این بچه اعیانها.

عناوین ویژه