زمان بارگزاری این صفحه: 3:43 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نجف

به آقـا بگویید؛ شما جان اهالی کربلا را خریدید

آیت الله مرتضی قزوینی از علمای بزرگ کربلا گفت: تشکر شیعیان عراق و اهالی کربلا را به حضرت آقا برسانید و به ایشان بگویید که: “شما میلیونها جان را در عراق و کربلا خریدید”

آیت الله سید مرتضی قزوینی

عناوین ویژه