زمان بارگزاری این صفحه: 8:11 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نحوه مصرف خاویار

تولید هزار و 500تن ماهی خاویاری در گیلان

صدای گیلان- معادل 12 و 6 دهم درصد درآمد نفتي کشوررا می توان با توليد 100تن خاويار پرورشي محقق کرد.

تولید هزار و 500تن ماهی خاویاری در گیلان

عناوین ویژه