زمان بارگزاری این صفحه: 1:43 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نحوی نژاد، بهزیستی، گیلان

اعلام برنامه های نوروزی بهزیستی گیلان

مدیر کل بهزیستی گیلان اظهار داشت؛ برنامه ریزی هایی بعمل آمده تا در ایام نوروز مدیران ومسئولین بهزیستی استان در مراکز شبانه روزی و آسایشگا هها حضور داشته باشند.

عناوین ویژه