زمان بارگزاری این صفحه: 8:35 AM UTC

نوشته هایی با برچسب ندیمی؛ نرخ مالیات در سال 94 تغییر نمی کند

ندیمی؛ نرخ مالیات در سال 94 تغییر نمی کند

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 94 به معنای تغییر نرخ مالیات در قانون نیست بلکه ریشه درشناسایی مالیات گریزان دارد.

عناوین ویژه