زمان بارگزاری این صفحه: 11:49 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نرخ باروری در کشور

گیلان، تهران و مازندران دارای پایین ترین نرخ باروری

براساس آمارهای رسمی مازندران به همراه تهران و گیلان از استان هایی هستند که از پایین ترین نرخ باروری کلی برخوردارند.

نرخ باروری در گیلان

عناوین ویژه