زمان بارگزاری این صفحه: 10:43 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نشان ژنرالی اتریش به کیارستمی

نشان ژنرالی اتریش برای عباس کیارستمی

این نشان بین المللی با عنوان ‘نشان ژنرالی’ بالاترین عنوان افتخاری هنر و علم در کشور اتریش است

عناوین ویژه