زمان بارگزاری این صفحه: 8:13 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تقدس نژاد فومني معاون نوبخت در سازمان مدیریت و برنامه می شود

جامعه – صدای گیلان؛ حسن تقدس نژاد فومني در دوران مديريت شاه حسینی، درگاهی، غفوری فرد، هاشمی طبا، مهرعلیزاده در اين سازمان، امور مالي و اداري را مديريت مي كرد.

عناوین ویژه