زمان بارگزاری این صفحه: 8:11 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نصب،کپسول آتش نشانی

نصب کپسول آتش نشانی در خودروهای عمومی اجباری شد

صدای گیلان – در جلسه سازمان ملی استاندارد که پس از 10سال برگزار شد، نصب کپسول آتش نشانی در خودروهای عمومی(حمل مسافر) اجباری شد.

نصب کپسول آتش نشانی در خودروهای عمومی اجباری شد

عناوین ویژه