زمان بارگزاری این صفحه: 7:33 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نصیری

بسیج لشگر مخلص خدا بود، باندی نشود!

آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن بیان اینکه “بسیج در دفاع مقدس، لشکر مخلص خدا بود” تاکید کرد: هزینه کردن چنین اعتباری برای اهداف باندی، گناهی غیر قابل عفو است.

هاشمی

عناوین ویژه