زمان بارگزاری این صفحه: 9:17 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نظام عبدالحسین زاده

برگزاری هفته فرهنگی قومیت های تالش و گالش در تهران

هفته فرهنگی قومیت های تالش و گالش از ۲۳دی ماه به مدت یک هفته در فرهنگسرا و پارک اندیشه برگزار می شود.

عناوین ویژه