زمان بارگزاری این صفحه: 10:43 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نماینده آستانه

اختصاص ۱۶۰ میلیارد به صنعت چای

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس گفت: امسال برای خرید برگ سبز چای از کشاورزان مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان و ۶۰ میلیارد تومان نیز برای بهزراعی باغ‌های چای توسط دولت اختصاص یافت.

نماینده استانه

عناوین ویژه