زمان بارگزاری این صفحه: 9:16 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نماینده مردم آستارا

بازگشت ۴۷ هکتار از زمین های منطقه «حیران» به اراضی مزروعی

نعیمی رز، نماینده مردم آستارا در مجلس با اشاره به پیگیری جدی موضوع زمین خواری در گردنه حیران، از بازگشت ۴۷ هکتار از زمین های منطقه به اراضی مزروعی خبر داد.

حیران

عناوین ویژه