زمان بارگزاری این صفحه: 5:07 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نمایندگان مجلس شورای اسلامی

کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس تصویب شد

مجلس – صدای گیلان؛ نمایندگان مردم در خانه ملت،با تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس موافقت کردند.

عناوین ویژه