زمان بارگزاری این صفحه: 3:20 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نمی‌شود که شورا هر چه خواست بکند و هیچ کس حق اعتراض نداشته باشد.

نمی‌شود که شورا هر چه خواست بکند و هیچ کس حق اعتراض نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان اعلام کرد: با وجود 14 هزار مهندس در گیلان، انتخاب شهردار از ابرقو توهین به مردم گیلان است.

IMG16435969

عناوین ویژه