زمان بارگزاری این صفحه: 10:35 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نوبخت،بازنشستگی،پیش از موعد

ابلاغ ۳شرط بازنشستگی پیش از موعد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۳ شرط بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۴ بدون سنوات ارفاقی را ابلاغ کرد که براساس آن ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که بازنشسته می شوند، ممنوع است.

عناوین ویژه