زمان بارگزاری این صفحه: 3:56 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نوبخت:قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) رقیب بخش خصوصی نیست.

نوبخت:قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) رقیب بخش خصوصی نیست.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) بدون داشتن رویکرد اقتصادی به طرح ها با نجابت به دنبال یاری رساندن به دولت است.

نوبخت

عناوین ویژه