زمان بارگزاری این صفحه: 8:06 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نژاد تركيبي گوسفند پاكستاني

پرورش نژاد تركيبي گوسفد در گیلان

گیلان – صدای گیلان؛ براي نخستين بار در گيلان نژاد تركيبي گوسفند پاكستاني- رومانوف و بومي توليد شد.

عناوین ویژه