زمان بارگزاری این صفحه: 6:22 AM UTC

نوشته هایی با برچسب نکاح با محارم

فتوای جهاد نکاح با محارم را نیز صادر شد

یکی از مفتی های وهابی سعودی در آخرین فتوای خود ، فتوای جهاد نکاح با محارم را نیز صادر کرد.

فتوای جهاد نکاح با محارم

عناوین ویژه