زمان بارگزاری این صفحه: 7:27 PM UTC

نوشته هایی با برچسب نیجریه نیست

ردی از 200دختر دبیرستانی اسیرشده نیجریه ای نیست

صدای گیلان – فرمانده ارتش نیجریه گفت: با وجود تمام پیشرفت هایی که در برابر بوکوحرام داشته ایم، اما هنوز نتوانسته ایم خبر و ردی از دختران ربوده شده توسط این گروه پیدا کنیم.

عناوین ویژه