زمان بارگزاری این صفحه: 8:42 AM UTC

نوشته هایی با برچسب هدفمندسازی یارانه ها

یارانه معترضان حذف شده دوباره برقرار شد

سازمان هدفمندسازی یارانه ها پس از بررسی اعتراض حذف شدگان، یارانه نقدی برخی از این خانوارها را از تیر ماه سال جاری دوباره برقرار کرد.

عناوین ویژه