زمان بارگزاری این صفحه: 3:59 PM UTC

نوشته هایی با برچسب هفته نامه ندای کشاورز

آفرین به مردم گیلان!

حضور بسیار گسترده و پرشکوه اقشار مختلف مردم در خیابان های منتهی به ورزشگاه شهید عضدی رشت، آنچنان پرنشاط و امیدوارانه بود که دولتمردان را به اعجاب و تحسین واداشت.

عناوین ویژه