زمان بارگزاری این صفحه: 7:15 AM UTC

نوشته هایی با برچسب همایش روز ملی مهندسی

مهندسان کشور می‌توانند با خدمت خود زندگی مردم را بهتر کنند

رییس جمهور در همایش روز ملی مهندسی با تأکید بر اینکه دولت آماده واگذاری کارها به انجمن‌های مختلف از جمله جمع‌های مهندسی است ، گفت؛ تردیدی ندارم که مردم بهتر از دولت کار می‌کنند و باید در شرایطی که برنامه‌ها و مشکلات مهمی پیش رو داریم وارد عمل شوند.

عناوین ویژه