زمان بارگزاری این صفحه: 10:29 PM UTC

نوشته هایی با برچسب همینگوی

مترجم آثار همینگوی و فاکنر به آی سی یو رفت.

مترجم آثار ارنست همینگوی و ویلیام فاکنر به دلیل سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. در حال حاضر قسمت راست بدن دریابندری بی‌حس است و کادر پزشکی داروهای ضد انعقاد خون به او تزریق کرده‌اند.

عناوین ویژه