زمان بارگزاری این صفحه: 10:46 PM UTC

نوشته هایی با برچسب هواشناسی کشورعید94

وضع آب و هوای کشور را تا 6فروردین94

صدای گیلان – تا هفت روز آینده سامانه هایی از روی کشور عبور می کند که شرایط جوی را تحت تاثیر قرار می دهد، برای نمونه از امروز در نوار شمالی کشور و استان هایی مثل اردبیل، گیلان، مازندران و رشته کوه البرز شاهد بارش خواهیم بود.

عناوین ویژه