زمان بارگزاری این صفحه: 8:07 AM UTC

نوشته هایی با برچسب هولوکاست

هولوکاست هسته ای یا رستگاری هسته ای؟

صدای گیلان؛ زمانی کسانی در این مملکت ، هولوکاست را افسانه نامیدند و بی هیچ ثمره ای ، زمینه را برای سوء استفاده و مظلوم نمایی برخی در جهان فراهم کردند . و هنگامی که تحریم ها ی کمر شکن سرها را به آستان خاک نزدیک می کرد ، آنرا ورق پاره ای ناچیز دانستند.

عناوین ویژه