زمان بارگزاری این صفحه: 10:02 AM UTC

نوشته هایی با برچسب هوو

عملیات ضد هوویی از نوع داعشی!

صدای گیلان – پليس عراق يك داماد را در شب ازدواج دومش، با گزارش زن اول و به اتهام همكاري با داعش دستگير كرد.

عملیات ضد هوویی از نوع داعشی!

عناوین ویژه