زمان بارگزاری این صفحه: 11:55 AM UTC

نوشته هایی با برچسب هیئت رئیسه شورای شهر تالش

«قلعه کفایی» رئیس شورای شهر تالش شد

احمد قلعه کافی باکسب ۴ رای به عنوان ریاست شورای شهر تالش برگزیده شد.

عناوین ویژه