زمان بارگزاری این صفحه: 10:44 AM UTC

نوشته هایی با برچسب هیئت مؤسسین کانون خبرنگاران

هیئت موسس کانون خبرنگاران شهرستان لنگرود انتخاب شد‎

صدای گیلان – موسس کانون خبرنگاران و روزنامه نگاران شهرستان لنگرود امروز با حضور خبرنگاران این شهرستان لنگرود انتخاب شد.

عناوین ویژه