زمان بارگزاری این صفحه: 11:03 PM UTC

نوشته هایی با برچسب واحد لاهیجان

یاسر هاشمی در لاهیجان؛رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد بر اساس عملکردشان انتخاب می شوند.

وی دیدگاه آیت ا… هاشمی رفسنجانی و دکتر میرزاده را در خصوص انتخاب رؤسای واحدهای دانشگاه آزاد عملکرد و صداقت آنها دانست.

عناوین ویژه