زمان بارگزاری این صفحه: 7:34 PM UTC

نوشته هایی با برچسب واریز عیدی بازنشستگان فرهنگی

واریز عیدی بازنشستگان در هفته جاری

صدای گیلان – عیدی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تا پایان هفته جاری به حساب آنها واریز خواهد شد.

عناوین ویژه