زمان بارگزاری این صفحه: 5:41 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وام آماده تشکيل پرونده

وام ۸۰میلیون تومانی خرید مسکن به خانه اولی‌ها

تصمیمات شورای پول و اعتبار جهت کمک به رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها اعلام شد.

عناوین ویژه