زمان بارگزاری این صفحه: 3:55 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وام خرید ماشیم

وام خرید خودرو ۱۵ میلیون تومان شد

شورای پول و اعتبار سقف وام خرید خودروی تولید داخل را ۱۵ میلیون تومان و وام ودیعه مسکن را ۸ میلیون تومان تعیین کرد.

عناوین ویژه