زمان بارگزاری این صفحه: 2:39 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وام خودرو،بانک مرکزی

اقساط احتمالی وام ۲۵ میلیونی خودرو

آنطور که سیف عنوان کرده این تسهیلات تا ۸۰ درصد و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان قیمت خودرو را تامین کرده و با دوره هفت ساله پرداخت می شود.

عناوین ویژه