زمان بارگزاری این صفحه: 11:33 PM UTC

نوشته هایی با برچسب وام خودرو،نوبخت،طیب نیا،سیف

اقساط احتمالی وام ۲۵ میلیونی خودرو

آنطور که سیف عنوان کرده این تسهیلات تا ۸۰ درصد و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان قیمت خودرو را تامین کرده و با دوره هفت ساله پرداخت می شود.

ام ۲۵ میلیونی خودرو

عناوین ویژه