زمان بارگزاری این صفحه: 1:59 AM UTC

نوشته هایی با برچسب وام خودرو 25 میلیون تومان شد نامه مشترک

اقساط احتمالی وام ۲۵ میلیونی خودرو

آنطور که سیف عنوان کرده این تسهیلات تا ۸۰ درصد و حداکثر تا ۲۵ میلیون تومان قیمت خودرو را تامین کرده و با دوره هفت ساله پرداخت می شود.

عناوین ویژه