زمان بارگزاری این صفحه: 10:03 AM UTC

نوشته هایی با برچسب وام 60 میلیونی

وام ۸۰میلیون تومانی خرید مسکن به خانه اولی‌ها

تصمیمات شورای پول و اعتبار جهت کمک به رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها اعلام شد.

عناوین ویژه