زمان بارگزاری این صفحه: 7:57 AM UTC

نوشته هایی با برچسب وام

دستگیری جاعلان دريافت وام کشاورزي در رشت

رئيس پليس آگاهي گيلان گفت؛ 2 جاعل مدارک دريافت وام کشاورزي در رشت دستگير شدند.

دستگیری جاعلان دريافت وام کشاورزي در رشت

عناوین ویژه